Övergödning och robotar

Övergödningen av Östersjön och Sveriges sjöar blir en allt större utmaning. Teknikmarknad har utvecklat en robot som åtgärdar övergödda sjöar.

Åldrande simhallar

Kloret i simbassängen gör att simhallar börjar vittrar sönder redan efter 40-50 år. Teknikmarknad har utvecklat en systemlösning som gör det möjligt att sänka klorhalten med bibehållen säkerhet för badgästerna.

5G i samhället

I samband med utbyggnaden av 5G i Sveriges kommuner, kommer konsumenternas behov av inomhustäckning att öka.

Den autonoma flygplatsen

Flyget kommer att utvecklas med vätgasdrift och eldrift. Teknikmarknad driver projektet Den autonoma flygplatsen som hjälper Sveriges flygplatser att utveckla systemlösningarna för framtidens flygtrafik.