Övergödning och robotar

År 2014 belastades våra sjöar med 46 000 ton kväve och 1 340 ton fostor

Robot för åtgärd av övergödda sjöar

Nordic Nutrients är en avknoppning från Teknikmarknad som utvecklar självkörande robotar som åtgärdar övergödda sjöar. Roboten på bilden är självkörande, med 4G-uppkoppling, GPS-styrning och kameror – med liknande principer som en självkörande bil. Med 5G kommer end-to-end-säkerheten att öka markant, vilket leder till att ett obegränsat antal sjöar kan åtgärdas och övervakas samtidigt. Övervakningen kan ordnas från vilken plats som helst, vilket är grundläggande för maximal kostnadseffektivitet. Det blir den mest kostnadseffektiva lösningen på Sveriges 10 000 övergödda sjöar. En lösning där även överflödig fosfor tas om hand – till gagn för ett hållbart samhälle.