Användarföreningen

Användarföreningen är ett nätverk av kommuner och vårdföretag i Sverige. Vi på Teknikmarknad ser till att möten och seminarium arrangeras löpande. Syftet med vårt arbete och gemensamma projekt är att med teknikens hjälp möta framtidens behov inom vård och omsorg, stort fokus på äldreomsorgen. Att vi kan åldras i vårt eget hem, öka livskvalitén, känna oss trygga samt klara oss själva så länge som möjligt.

Idag arbetar vi med tre utvecklingsprojekt:

Landsbygdsklustret / 5G

Användarföreningen tar initiativet tillsammans med teknikleverantörer och myndigheter att skapa en global standard inom 5G.

Projektet drivs av Användarföreningen och samlar deltagande kommuner från Norden och Baltikum. Även civilsamhället och teknikföretag inbjuds att delta. Mindre kommuner i låg tätortsgrad har de tuffaste utmaningarna inom vård och omsorg. Det är också anledningen till att skapa de vassaste lösningarna med välfärdsteknik och digitalisering, vilket är målet med projektet.Arbetet utgår från globala standarder, exempelvis 5G för mobil kommunikation, och skapar öppna men säkra lösningar som kan delas av anhöriga och personal. Ett flertal teknikleverantörer deltar i det inledande arbetet. Även länsstyrelser, fastighetsbolag och kommuner är involverade från start.

China-Sweden joint nurse development program

Användarföreningens deltagande kommuner har många fördelar, inte minst när det gäller tillgången till högkvalitativa resurser. Att svensk äldreomsorg står inför en resursbrist är redan känt. Det är därför hög tid för Sveriges kommuner att fundera på hur resursbristen inom äldreomsorgen ska lösas de närmaste 15 åren.

Projektet drivs av Användarföreningen och samlar deltagande kommuner från Norden och Baltikum. Även civilsamhället och teknikföretag inbjuds att delta. Mindre kommuner i låg tätortsgrad har de tuffaste utmaningarna inom vård och omsorg. Det är också anledningen till att skapa de vassaste lösningarna med välfärdsteknik och digitalisering, vilket är målet med projektet.Arbetet utgår från globala standarder, exempelvis 5G för mobil kommunikation, och skapar öppna men säkra lösningar som kan delas av anhöriga och personal. Ett flertal teknikleverantörer deltar i det inledande arbetet. Även länsstyrelser, fastighetsbolag och kommuner är involverade från start.

Projektet China-Sweden joint nurse development program har utvecklats sedan två år tillbaka och möjliggör personalförstärkning till en kostnad som ger fördelar för alla parter. Totalt tolv kinesiska sköterskestudenter ska inledningsvis arbeta inom svensk äldreomsorg under sommaren 2019. Inför nästkommande år planeras för ytterligare totalt 200 inom ramen för Projektet China-Sweden joint nurse development program.

Certifiering Livslångt boende

Certifiering Livslångt boende är nu igång över hela Sverige. En möjlighet för både särskilda och ordinarie boenden att kunna uppnå framtida krav och förväntningar från en åldrande befolkning – genom arkitektur, byggnadsteknik, installationer och inventarier. I samarbete med Chalmers, KTH, Lunds Universitet och Blekinge Tekniska Högskola, inleder Användarföreningen en ny nationell certifieringsprocess som ska ge stöd och kunskap till kommuners och vårdföretags byggande av framtidens trygga, säkra och hälsosamma boendeformer, för livets alla faser.

Antalet 80-plussare kommer att öka med 50% de närmaste 10 åren. Antalet arbetsföra kommer bara att öka med 10%. Det innebär att antalet medarbetare inom vård och omsorg bara kan öka med cirka tio procent. Välfärdssektorn står därför inför en omfattande digitalisering, en modernisering som är efterlängtad och som innebär stora möjligheter.

Svensk forskning visar att hela 75 % av den omsorg som ges i hemmiljön ges av anhöriga. Den digitala utveckling som vi alla nu är en del av, måste därför vara tillgänglig för både anhöriga samt personal från socialtjänst och sjukvård. Vi kan inte låta utvecklingen ta en riktning där vi får parallella tekniska lösningar beroende på vem som ska använda lösningen.

Är din organisation eller ditt företag intresserade av att delta? Anmäl intresse till Användarföreningen.

Anmälan till nyhetsbrev: www.teknikboken.com

Kontakt:

bengt.simonsson@teknikmarknad.se

rose-marie.beming@teknikmarknad.se