Om Teknikmarknad

Teknikmarknad har sitt ursprung från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Teknikmarknad har också kontor på Campus KTH och samtliga medarbetare har examen från KTH, mestadels inom miljöteknikrelaterade områden. Det finns ett utvecklat samarbete med KTH såväl nationellt som internationellt.

Sedan starten 2009 har Teknikmarknad genomfört leveranser till över 100 kommuner. Teknikmarknad har kartlagt och kategoriserat över 1300 miljöteknikdelar. Vi har gjort över 500 matchningar och har hjälpt ett tiotal kommuner att hitta framtidens teknik i samband med projekt inom Delegationen för hållbara städer. Teknikmarknad är också delaktig internationellt och har även hjälpt kinesiska kommuner att hitta ny effektiv miljöteknik från svenska leverantörer.

Idag har Teknikmarknad en drivande roll inom miljö- och energiteknik. Teknikmarknad driver på utvecklingen genom en process i tre steg:

1. I ett första skede görs en enklare utredning inom aktuellt område.

2. Om utredningen visar ett gott resultat startar Teknikmarknad upp en förstudie inom området och samlar intresserade deltagare.

3. Efter förstudien bjuds deltagare in i ett fortsättningsprojekt där tekniken systemintegreras och installeras.

Teknikmarknad får alltmer förfrågningar från utlandet, vilket vittnar om att Sverige har en ledande ställning och ett högt attraktionsvärde vad gäller det miljötekniska området.

Vi på Teknikmarknad ser det som en hedersuppgift att i samverkan med svenska kommuner fortsätta att befästa Sveriges ledande ställning inom miljöteknik och miljötekniska applikationer.

Tel: 08-21 44 70

Email: info@teknikmarknad.se

Postadress:

Teknikmarknad

Lindstedtsvägen 9

114 28 Stockholm

Besöksadress:

Brinellvägen 23

Campus KTH

114 28 Stockholm